TORBADAKİ ÇORBADA 4/C EKSİK KALIYOR

TORBADAKİ ÇORBADA 4/C EKSİK KALIYOR

 

Ağustos ayının gelmesi ile birlikte yine, sık sık, 4/A,  4/B,  4/C ile ilgili haberlerle gündem doldurulmaya çalışılacaktır.

Özellikle son zamanlarda sendikalar arasında dahi tartışma konusu yapılan ve hükümet ile anlaşma yapılırken neredeyse yok sayılsan 4/c kapsamında çalışanlar, özellikle Başbakan Erdoğan’ın çok çocuk çağrısı ile dahi hakları verilemeyen devlet işçisidirler.

İki ayrı yasanın iki ayrı 4/A, 4/B, 4/C, 4/D Çalışanları var. Biri 657 sayılı kanun bir diğeri ise 5510 sayılı kanun. (aslında 5510 sayılı kanun gereği çalışanlar 4/1a, 4/1b, 4/1c olarak nitelendirilmektedir.)

 

Ağustos Ayı ile Masaya Oturulacak

Devlet çalışanları olarak kabul edilenlerin tabi olduğu 657 sayılı yasa kapsamında çalışanlar ile hükümet (işveren) tarafı 1 ağustos tarihinde masaya oturacaklardır.

Hükümetin son zamanlarda kanuna muhalefet ederek, (4/B’li) işçi alımları gerçekleştirip sonrasında (4/A’lı) memur statüsüne tabi kadroya geçiş sağlanmaktadır.

Söz konusu 657 sayılı kanuna göre 4/A kapsamında çalışanlar memur statüsünde.

4/B kapsamında çalışanlar sözleşmeli, 4/C kapsamındakiler geçici personel ve 4/D kapsamındakiler ise 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli işçiler statüsünü ifade etmektedir.

Bu kapsamda en rahat, karşılıklı anlaşma ile hakkını alanlar, grev kararı aldıkları takdirde uygulamaya dahi koyabilenler, 4/D statüsünde çalışanlardır.

Sözleşmeli (4/B) memurlar son zamanlarda fazlasıyla kadroya (4/A’ya) alınarak adeta kanununda hile yoluna başvurulmaktadır.

Sözleşmeli olarak işe alınanların aslında imza yetkisi ve sorumluluğu olmayan 657’ye tabi memurlar olarak görmek daha uygun olacaktır.

Devletin asli işleri 4/A Kapsamında sayılan memur olanlar tarafından yönetileceği açık açık ifade edilmektedir. Zaman zaman bu kapsamdaki memurların işleri 4/B kapsamında işe alınanlara yaptırılırken, 4/A kapsamındakilere de neredeyse 4/B kapsamındaki çalışanların işleri yaptırılmaktadır, imza yetkisi hariç olmak üzere. 657’ye tabi 4/B kapsamında işe alınanalar 12 aylık işler için yıllık sözleşmelerle işe alınmasına rağmen, 5510 sayılı SGK’ya tabi kadrolu işçi gibidirler. Geçen yıllarda ve son aylarda da bu grupta bulunana yüzbinler sözleşmeli (4/B) statüsünden kadrolu (4/A) statüsüne alınmışlardır.

4/B Sözleşmeli personel:  başlığı altında şöyle tanımlanmaktadır. “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.”

Güvenlik, din görevlisi, eğitmen, sağlık, mühendis, vs. gibi birçok branşlarda istihdam edilmesi gerekenlerin sözleşmeli değil direk memur olması gerekirken, açık kapıdan bir şekilde giren iktidar bu gruba sözleşmeli statüsünde aldığı işçileri bir dönem sonra hiçbir sınava, belki kritere dahi tabi tutmadan memur (4/A) kadrosuna almaktadır.

Alınmasınlar diyen elbette olamaz. Ancak hak edenler dururken, hak etmeyenlerin dolaylı yoldan kadroya alınmaları reva, hak ve adalet değildir. Kaldı ki, 4/B kapsamındakilere yapılan bu iyilik, neden sayıca çok daha az olan 4/C’lilere da yapılmaz?

 

Kimdir 4/C’liler?

Kanundaki tanımı; C Geçici personel: “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.”

Özlük haklarından oldukça yoksun, hükümet (işveren) ile işçi (Sendika) görüşmelerinde, hükümet tarafından neredeyse yok sayılan kesim. Aile ve çocuk yardımı alamıyor. Memnu haklarda cezalar 657’ye tabi 4/A, 4/B’ de olduğu gibi uygulanırken, menfi haklarda aynı haklardan faydalandırılmamaktadır. Aynı kurumda aynı işi yapan 4/A ile 4/C arasında ciddi oranda maaş farkı olması adalet ile izah edilemez.

4/C kapsamındakilerin çoğunluğu öncelikle özelleştirme kapsamında açıkta kalan veya yerleri değiştirilen bir kısmı da KPSS puanı ile işe daimi olarak yerleşen ama özünde özelleştirme mağduru çalışanlardır.

4/C’lilerin çalışma süreleri 10 aydan 11 aya yükseltildi, hastalanmaları halinde, resmi tabip raporu ile hastalıklarını ispatlamak şartıyla yılda 30 günü geçmeyecek şekilde ücretli hastalık izni hakkı tanındı. Başkada iyileştirilen bir yanı olmadı 4/C’lilerin.

Torba yasa içinde çorbanın akla geldik, gelmedik tüm malzemeleri bulunmasına rağmen, nedense 4/C torbada yer almıyor gözükmektedir. 1 ağustos toplu iş görüşmelerinde de unutulmamaları dilek ve temennisi ile dikkat çekelim dedik.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !