Embed

TORBA YASA'DAN ÇIKACAK

MİLYONLARI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER TORBADAN ÇIKACAK

Hükümetin, “Torba Yasa” olarak anılan düzenlemelerde 2014 yılı ile birçok konuda değişiklik yapılacak,

Yapılacak görüşmeler, Torba Yasa içerisinde milyonları ilgilendiren önemli düzenleme kararlarının çıkması ile birçok kişinin ödeme zorluğu çekti kamu borçlarının tahsilinde de artış sağlanmış olacaktır.

 

EVDE EMEKLİLİK

Kişi evde malul olan yakınına bakarken zorluğunu değil, nimetini yaşayacak. Evde muhtaç yakınına bakanlara (ki Türkiye’de bu sayının 400 Bin kişi olduğu ifade edilmektedir) ödenen asgari ücret ödemesi üzerinden sigortalı yapılarak emeklilik hakkı da getirilecektir.

Bugün, bay - bayan birçok kişi, evinde bakıma muhtaç anne – babasına, çoluk – çocuğuna bakmak için işini bırakmış durumdadır. Bu durumda olanlar, sağlıklı çalışma ve gelirleri olmadığından dolayı Sosyal Güvenlik Prim ödemelerini yapamadıklarından gelecekte emekliliklerini de riske ediyorlardı.

Torba Yasa’da yapılacak düzenleme ile bu mağduriyetler ortadan kaldırılmış olacaktır. Yasa ile yapılacak düzenleme sonucunda, muhtaç yakınına bakanlar 15 yıl prim ödeyip emekli olacaktır.

Mevcut durumda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakını olup da evinde muhtaç hastalarına bakanlara “evde bakım parası” adı ile her ay asgari ücretin neti kadar para ödenmektedir.

KREŞ YARDIMI VE ÇOCUK TEŞVİĞİ

Torba Yasa’da, çalışan kadınlardan doğum yapanlar için ön görülen uzun süreli izin, değişik handikaplara, hatta işten çıkartmalara sebebiyet verebileceği öngörülerek, değişik seçenekler üzerinde düzenlemeler yapılacaktır.

Bu düzenlemeler arasında, eğitimli kadını istihdamda tutmak için, öncelikli olarak kreş yardımı getirilecektir. Bunun yanı sıra, çalışan kadına iş güvencesi, prim desteği, esnek çalışmaseçeneklerinin yanında, muayene izni gibi çalışan kadın için önemli desteklere de yer verilmesi beklenmektedir.

Yapılan araştırmalarda, eğitimli (Lise ve Üstü) kadınların istihdamda daha çok yer almasına rağmen, ortalamalarda tek çocuk ile yetindikleri ortaya çıkmaktadır.  İlkokul ve daha az eğitimli kadınların ise istihdamda çok az yer almış oldukları ve çocuk ortalamalarının ise 4 çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan anket araştırmasında, çalışan eğitimli kadınlar ile eğitimi düşük kadınlar arsındaki çocuk sayısı isteme talebi 3 çocuk olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu araştırmaların neticesi olarak, pakette, doğuma teşvik için her ay için 300 TL Kreş Yardımı, 3 çocuk yapan kadına 6 yıl borçlanma hakkı verilmesi (Borçlanmadan yararlanabilmek, var olan, çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartının kaldırılması).Çalışan kadınların yıllık ücretli izinleri, hafta tatili, kreş gibi haklardan yararlanmalarının güvence altına alınması kararı çıkacaktır.

Bu paket ile eskiden sadece SSK’lı olan kadınlara tanına çocuk borçlanma hakkı Bağ-Kur’lulara da tanınacak ve 2 olan çocuk sayısı 3’e çıkartılacak, en önemlisi de çocuğun, tescil öncesi mi, sonrasında mı doğduğuna bakılmadan kadının SGK Prim borçlanmasına imkân tanınacaktır.

BAĞ-KUR BORÇLULARINA AF

Görüşülecek Olan Torba Yasa’daki düzenleme içerisinde, Bağ-Kur'a prim borcu olanların ödeme zorluklarına ve bu zorluktan dolayı SGK sağlık hizmetinden faydalanamayanlara da kolaylık getirilecek.

Bağ-Kur’a prim borcu olanların ana borçlarının üzerine binmiş olan gecikme zamlarının % 50'sinin silinmesi, kalan borcun da 36 aya kadar taksitlendirilerekborcun ödenmesi imkânı getirilecektir.

Bağ-Kur borçlularından, borcu 24 ay ve daha fazla olanlara ayrı bir imkân daha sunulacaktır. 24 ay ve daha çok borcu olanlaraisterlerse, hem borçlarını, hem de borçlu oldukları sigortalılık sürelerinin silinmesini talep edebilme imkânı sunulacaktır.

 

MAGDURYETLERİN BÜYÜGÜ GSS’YE AF

Henüz halkın çoğunluğunun varlığından dahi habersiz olduğu Genel Sağlık Sigortası (GSS)’den kaynaklanan borçları.

Pakette GSS’den oluşan prim borçlarının af için çalışmaya yer verilmeye çalışılacaktır. GSS Prim borcu olanların bir kısmının yanlışlıkla, diğerlerinin habersiz oluşlarından kaynaklanan borçların düzenlenmesi için farklı alternatif yolları düşünülmektedir.

Sağlık hizmeti alanların borçları ile almayan borçları olarak iki ayrı kategoride değerlendirme yapılması. Sağlık hizmeti almış ve prim borcu olanların, anapara üzerine yüklenmiş faizlerinin silinip, asıl borcun taksitle ödenmesi istenebilecektir.

Sağlık hizmeti almayanların GSS Prim borçlarının faizleri ile birlikte tüm borçlarının silinmesi istenebilecek.

Bir diğer alternatif ise, GSS Prim borcu olanların, anapara üzerine yüklenmiş faizlerinin tamamının silinerek asıl prim borcunun da 12 eşit taksitle ödenmesi sağlanacaktır.

 TORBADAKİ ÇORBADA 4/C EKSİK KALMAYACAK

Bu sütunlarda Temmuz 2013’te kaleme aldığımız  “TORBADAKİ ÇORBADA 4/C EKSİK KALIYOR”Başlıklı yazımızı, “..Torba yasa içinde, çorbanın akla geldik, gelmedik tüm malzemeleri bulunmasına rağmen, nedense 4/C torbada yer almıyor gözükmektedir. 1 ağustos toplu iş görüşmelerinde de unutulmamaları dilek ve temennisi ile dikkat çekelim dedik.” Diyerek noktalamıştık.

Şimdi görüşülen yeni Torba Yasa içerinde 4 C’liye de kadro verilmesi değerlendirilecektir.

Ülke genelinde toplam sayıları 23 Binin üzerinde olan 4 C’linin mağduriyetleri, anlaşmaya varılması durumunda bu pakette masaya yatırılacak ve torbanın içinden yasalaşarak çıkacaktır. 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !