Embed

Emeğe Saygı Duymak

Emeğe Saygı Duymak

 

Özellikle emekten yana en çok yakınan basın mensubu arkadaşlarımızın bu konuda haddinden fazla emeğe saygı göstermesi öncelikli konudur.

Kim, nerede, nasıl ve yapılan iş her ne olursa olsun. Kişi öncelikle yaptığı veya yapmaya çalıştığı işi severek ve iyi yapmalıdır. Yapamıyorsa bırakıp gitmelidir.

Emek. Adı üstünde fikren, bedenen yapılan iştir. O halde neden yapılanın daha iyisini ve en iyisini yapmak için uğraş verilmesin? Emek için harcanan zaman, fikir düzgün, düzeyli ve düzenli yapılmalı ki, o emeğin karşılığında hâk edilen kazanç kolay alınabilmeli ve helal olmalıdır.

Kişi sevmediği ile nikâhlanır mı? O halde iş, emek, kişinin severek yapacağı iş olmalıdır. Severek yapılan her işin sonucunda mutlaka yapılandan mutlu olunmalıdır. Yapılan işten emeğinin karşılığını alamayan kim mutlu olabilir? Elbette ki, hiç kimse olmaz.

Kendine istemediğini başkası için de istememek, özellikle emeğe saygı duyan herkesin ve her kesimin şiarı olmalıdır. Bu şiara uymayan bir gün mutlaka emeğini çaldıracak veya karşılığını alamayarak üzüntü duyacaktır.

Seçim sath-ı mailinde nerdeyse son düzlüğe girilen şu günlerde emek hırsızlığı yapanları görmek fazlası ile mümkündür.

Bu seçimlere 3 - 5 parti girmiyor. Seçmenler elbette kendi partilerini, partilerinin ve kendilerinin adaylarını gazetelerde okumak, televizyonlarda izlemek, radyolarda dinlemek isterler. Yazılı –görsel – işitsel basını evlerine, işlerine konuk edenler kendi partisinin, adayının haberini görmek isteme hakkına sahip değil midir? Onların harcadıkları emeğe, kendilerini topluma anlatmak istemelerine, haklarında bilinmeyen veya yanlış bilinenleri kamuoyuna anlatma isteklerine saygı duyulmasını bekleme ve isteme hakkına sahiptirler. Para vererek aldığı gazetede, izleyerek ve dinleyerek reklamla para kazandırdığı radyo ve televizyonlarda partisi, adayı ile ilgili çalışmalardan haberdar olmak ve onların emeğine saygı duyulmasını istemek hakkıdır. Çünkü emek harcayanlar çalışmalarının karşılığını, kamuoyu haberdar olursa almış olurlar.           

  Ama ne yazık ki emeğe saygı gösterilmedi için çalışmalardan haberdar olamayan okur, izleyici ve dinleyicilerin de emekleri, hakları çalınmış olmaktadır. Ayrıca belki de halka verecek hiç bir şeyi olmayanların popülaritesi arttırılmakta, gündemde yer edinilmektedir. Bir diğer haksızlık ise, hak etmediği halde onların itibar görmesine sebebiyet verilmesidir. Aynı durum bunun böyle olmasına neden olanların kendi mesleklerinde, işlerinde hak gaspına uğratılmış olsa acı olmaz mı? Emek harcayarak, çok güzel bir iş çıkartacak, topluma, millete faydalı olacak, gerçekten de kendini değil kentini ve milletini düşünerek seçilmesi gerekirken, hak – emek gaspından, sadece iktidarın nimetlerinden biraz daha faydalanmak zehabına kapılarak hak etmeyenin seçilmesi, bu işe vesile olanlara hem manen hem de madden rahatsızlık vermez mi?

Yapılması gereken, çalışmaya, bilgiye, tecrübeye yeteneğe kısaca emeğe saygı duyarak herkesin hakkını korumaktır.

Emeğe saygı gösterilmedikçe, ‘Adana sahipsiz, Adana’nın abisi yok, Adana’da mevcut 25- 30 kişiden başka kimse siyaset meydanına çıkmıyor’ demeye kimsenin hakkı olmaz ve de olamaz. Tv’ler ekranlarında, Radyolar mikrofonlarında, Gazeteler Sayfalarında emek sunanlara yer vermedikçe veya o emek üzerinden rant temin etmeye çalıştıkça kimsenin şikayet etmeye veya hayıflanmaya hakkı kalmaz.

Karşıdaki kim olursa olsun. İster tarafınız, ister rakibiniz. Emek harcayan insana hak ettiği değeri gösterin ki daha güzelini ve iyisini yapabilmek, yapılması için efor sarf edecek gücü ve inancı kendisinde bulabilsin.

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !